ZH_01_02
EVIDENČNÝ LIST RP č.:  ZH01, ZH02
Kraj:            Banskobystrický
Okres:         Žiar nad Hronom
Mesto:         Žiar nad Hronom
Ulica:           Sládkovičova
Smer:           nemocnica, západný exit z mesta,  smamostatne stojaci RP, križovatka
Viditeľnosť:   50 – 150m
Popis:           RP umiestnený v križovatke na  nemocnicu a západný exit z mesta
Rozmer:        5 x 2,5 m